Razredniki imajo pogovorne ure od 17.00 do 19.ure oziroma po časovnem razporedu. Nerazredniki bodo na razpolago staršem 1 uro, in sicer od 17. do 18.ure.
Za starše 6. c in 4. a razreda ni pogovornih ur. Za starše in učence 9. razreda pa bo predavanje Karmen Zupan: Vpis v srednjo šolo.

Vabljeni!

Dostopnost