Tudi ta projekt je zaradi Covid-a podaljšan še v to šolsko leto. Mednarodni projekt je vsebinsko nadaljevanje enega že izvedenega na temo uspešnega branja. Nekateri partnerji so ostali, k sodelovanju so privabili še nove, med katerimi je tudi naša šola. Koordinatorica je Bolgarija. Sodelujejo še Latvija, Portugalska, Litva, Romunija, Grčija, Turčija in mi. Namenjen je strokovnim delavcem sodelujočih ustanov.
Projekt naslavlja težave v povezavi z učenjem branja, motivacije za branje in poučevanje branja. Pri nas delujemo v sklopu učiteljev razrednega pouka prve triade, učiteljic, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, šolskega projekta Radi beremo v povezavi z računalničarko in učitelji računalniških vsebin, saj  teme nekaterih projektnih sestankov neposredno naslavljale povezavo IKT z branjem in pisanjem. Organizirali bomo eno ali več popoldanskih delavnic (za učitelje, starše) o tem, kako učencem pomagati pri učenju branja .

Vodja projekta na šoli je Urška Repinc.

Priročnik za učitelje – REF

Erasmus dnevi 2021

Vsako leto oktobra v Evropi praznujemo Erasmusove dneve, s katerimi se spomnimo na program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport v Evropi. Letos so potekali 14., 15. in 16. oktobra. Učenci izbirnega pouka Vzgoja za medije: Radio so...

Erasmus dnevi 2020

Naša šola je še vedno vključena v tri projekte Erasmus+. To so: Spodbujanje branja knjig, Folklora in tradicija in Branje z(a) zabavo. Prvo omenjeni projekt bi konec šolskega leta že zaključili, če nam covid-19 ne bi preprečil izvedbe vseh aktivnosti. Omogočeno nam je...

Mednarodni projekti Erasmus +

Projekt naslavlja tematiko upadanja branja knjig s ciljem ponovno povečati zanimanje za branje. Vzporedno s tem ciljem želimo izboljšati še socialne veščine, uporabo IKT tehnologije, medkulturno ozaveščenost, znanje jezika ipd. Aktivnosti, ki bodo vodile k temu cilju,...

Dostopnost