RAVNATELJICA: Mojca Rozman
Tel.: (04) 577 00 11; GSM 040 161 775
mojca.rozman@osbohinj.si


POMOČNICA RAVNATELJICE: Jana Komac
Tel.: (04) 577 00 14; GSM 040 161 776
jana.komac@osbohinj.si


VODJA PODRUŽNICE V SREDNJI VASI: Jožica Kašca
Tel.: (04) 577 00 32
jozica.kasca@osbohinj.si


TAJNIŠTVO: Mateja Kovačič (šola) in Monika Cvetek (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 00, (04) 577 00 12
osbohinj@osbohinj.si


RAČUNOVODSTVO: Helena Markelj (šola) in Jerca Zupanc (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 19
racunovodstvo@osbohinj.si


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Karmen Zupan
Tel.: (04) 577 00 18; GSM: 041 439 755
karmen.zupan@osbohinj.si


ŠOLSKA KNJIŽNICA: Urška Repinc
Tel.: (04)577 0015
urska.repinc@osbohinj.si


VODJA PREHRANE: Urška Beznik
Tel.: 041 420 500
urska.beznik@osbohinj.si

Učitelji in drugi strokovni delavci
STROKOVNI DELAVCI NA OŠ V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

Ime in priimek poučevanje razrednik elektronski naslov
Polona Oblak Golobič vsi predmeti, razen TJA, JV 1. a polona.oblakgolobis@osbohinj.si
Bernarda Mikelj vsi predmeti, razen TJA, JV 1.b bernarda.mikelj@osbohinj.si
Janja Cvetek vzgojiteljica 1. a, b, JV, OPB   janjacvetek@osbohinj.si
Nataša Colja Obiako OPB, LUM   natasa.colja@osbohinj.si
Ksenja Ašič OPB, laborant   ksenja.asic@osbohinj.si
Mihela Odar vsi predmeti, razen TJA, JV 2.a mihela.odar@osbohinj.si
Andreja Šebenik Ukmar vsi predmeti, razen TJA, JV 2.b andreja.sebenik-ukmar@osbohinj.si
Mojca Medja vsi predmeti, razen TJA, VV 3.a mojca.medja@osbohinj.si
Jana Krkoč vsi predmeti, razen TJA, VV, OPB 3.b jana.krkoc@osbohinj.si
Alenka Rozman vsi predmeti, razen TJA, VV, OPB 4.a alenka.rozman@osbohinj.si
Martina Medja vsi predmeti, razen TJA, VV, OPB 4.b martina.medja@osbohinj.si
Martina Mašić Sabalić MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO, TVZ, OPB, VV 5.a martina.sabalic@osbohinj.si
Marinka Soklič MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO 5.b marinka.soklic@osbohinj.si
Eva Vavroš TJA, ISP, OPB   eva.vavros@osbohinj.si
Jožica Kašca vsi predmeti, razen TJA, JV 1.c jozica.kasca@osbohinj.si
Marija Medja OPB, ISP   marija.medja@osbohinj.si
Sabina Jeklar vsi predmeti, razen TJA 2.c sabina.jeklar@osbohinj.si
Mojca Odar vsi predmeti, razen TJA 3.c mojca.odar@osbohinj.si
Nataša Korošec vsi predmeti, razen TJA, ŠPO 4.c natasa.korosec@osbohinj.si
Tjaša Tišov TJA, OPB, ŠPO   tjasa.tisov@osbohinj.si
Marija Helena Logar SLJ, RAD 6.a marijahelena.logar@osbohinj.si
Andrejka Kramar MAT, MME, NRA 6.b andrejka.kramar@osbohinj.si
Lucija M. Jensko ZGO, DKE, ISP 7. a lucija.jensko@osbohinj.si
Nejc Pogačnik ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP 7. b nejc.pogacnik@osbohinj.si
Barbara Vevar BIO, NAR, ISP, ONA 8.a barbara.vevar@osbohinj.si
Monika Zupanc MAT, TIT, OGL, MD, kolo 8.b monika.zupanc@osbohinj.si
Marjeta Dobravec MAT, FIZ 8.c marjeta.dobravec@osbohinj.si
Nataša Mrak GEO, SLZ, ZVE, ISP, OPB 9.a natasa.mrak@osbohinj.si
Anita Zupanc SLJ, TJA, RET 9.b anita.zupanc@osbohinj.si
Urška Beznik KEM, POK, ISP, vodja prehrane   urska.beznik@osbohinj.si
Nada Hodnik LUM, OPB   nada.hodnik@osbohinj.si
Martina Kalita NI1, NI2, N2N, OPB   martina.kalita@osbohinj.si
Anže Krek TIT, FIZ, NTE, OGL, OPB   anze.krek@osbohinj.si
Urša Rožič SLJ, FVZ   ursa.rozic@osbohinj.si
Ana M. Sodja TJA, OPB   anamarija.sodja@osbohinj.si
Nataša Stare TJA, OPB   natasa.stare@osbohinj.si
Maja Velički ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP   maja.velicki@osbohinj.si
Marta Volf Trojer GUM, OPZ, MPZ, OPB   marta.volftrojer@osbohinj.si
Pavlina Zorman GOS, OPB, SPH, NPH   pavlina.zorman@osbohinj.si
Darja Eržen DSP (specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   darja.erzen@osbohinj.si
Barbara Glavič DSP (pedagoginja)   barbara.glavic@osbohinj.si
Marija Kikelj DSP (specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   marija.kikelj@osbohinj.si
Mojca Lavtar DSP (mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja)   mlavtar1964@gmail.com
Eva Mišma DSP (psihologinja)   eva.mismas@osbohinj.si
Robert Jensterle ROID   robi.jensterle@osbohinj.si
Urška Repinc knjižničarka   urska.repinc@osbohinj.si
Karmen Zupan delavka svetovalne službe (psihologinja)   karmen.zupan@osbohinj.si
Mojca Rozman ravnateljica   mojca.rozman@osbohinj.si
Jana Komac pomočnica ravnateljice, ROID   jana.komac@osbohinj.si

 

Tehnični delavci
Šolska kuhinja:
Zdenka Platiša – zdenka.platisa@osbohinj.si,
(Antonija Ličer) Matej Grm – matej.grm@osbohinj.si
Milena Rozman – milena.rozman@osbohinj.si
Mojca Rožič –  (Matej Grm) mojc1976@gmail.com
Špela Cerkovnik. – spela.cerkovnik@osbohinj.si

Hišnik, šolski prevozi:
Drago Zupanc – drago.zupanc@osbohinj.si
Bojan Pintar – bojan.pintar@osbohinj.si

Čistilke:
 Lirije Durmishi – lirije.durmishi@osbohinj.si
Darinka Korošec – darinka.korosec@osbohinj.si
Marjeta Mikelj – marjeta.mikelj@osbohinj.si
Tatjana Mikelj – tatjana.mikelj@osbohinj.si
Asmira Ramić – asmira.ramic@osbohinj.si
Barbara Ropret – barbara.ropret@osbohinj.si
Milena Rozman – milena.rozman@osbohinj.si

Dostopnost