Šolska knjižničarka je Urška Repinc. Zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku (domače branje, bralna značka, projektno delo …), prav tako pa leposlovje, primerno njihovi starosti, in poljudnoznanstveno literaturo z različnih interesnih področij. Izposoja knjižničnega gradiva je računalniško podprta.
Podružnica Srednja vas ima knjige v učilnicah posameznih razredov.

Na začetku šolskega leta sta 3. In 4. razred v matični šoli in tudi obiskujeta šolsko knjižnico. 1. in 2. razred sta v prostorih Bohinjke (TNP) in knjige pošiljamo po šoferju, ki redno vozi tja ali pa se učiteljice oglasijo v šolski knjižnici, kjer jih čaka gradivo.

KNJIŽNICA – URNIK IZPOSOJE PO RAZREDIH 

URA PON TOR SRE ČET PET
1 4.b  4.c     2.a
2 4.a  5.a 3.c   9.r
3 3.a 8.r 2.b   5.b
4     8.r 6.a 6.b
5     3.b 7.a 7.b
6 8.r 9.r      
Učbeniški sklad

Šola ima sklad učbenikov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Za vse učence je celoletna obrabnina učbenikov brezplačna.

Za učbeniški sklad skrbi šolska knjižničarka Urška Repinc.

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2021-2022

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21
Seznam učbenikov za šolsko leto 2019/20. Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20.

Dostopnost