Šolski sklad je organ šole, ki zbira dodatna finančna sredstva in jih namenja za nakup nadstandardne opreme, financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa ter nudi finančno pomoč učencem iz socialno šibkih družin in nadarjenim učencem.

Upravljanje sklada:
Sklad upravlja šestčlanski upravni odbor, ki ga je imenoval Svet zavoda. Člani upravnega odbora so:

Predstavniki staršev:

 • Ivan Jagnjić,
 • Maša Zupan.

Predstavniki šole:

 • Helena Markelj,
 • Eva Mišmaš, predsednica 
 • Mojca Odar,
 • Urša Rožič.

Dejavnosti šolskega sklada:

 • pomoč učencem iz socialno šibkih družin
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa se ne financirajo iz javnih sredstev
 • nakup nadstandardne opreme
 • pomoč nadarjenim učencem

Način zbiranja sredstev:

 • prostovoljni prispevki staršev in občanov
 • donacije podjetij
 • organizacije dobrodelnih prireditev
 • zbiralne akcije učencev

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na šolski TRR št. SI56 0110 0600 0053 179, s pripisom » za šolski sklad«. Za vse prispevke se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Starši lahko preko predstavnikov, ki so v Svetu staršev, podate predloge o načinu zbiranja in porabe sredstev Šolskega sklada. 

Starši, ki ste v finančni stiski in želite zaprositi za pomoč za svojega otroka, izpolnite Vlogo za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada, ki jo dobite tukaj

Dostopnost