VPIS V 1. RAZRED

Po Zakonu o OŠ mora biti vpis v 1. razred opravljen v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto. Vpis bo potekal v četrtek, 21.2.2019 od 7.00 do 18.00 ure ter v času zimskih počitnic, 25.2. in 26.2.2019, obakrat med 7.00 in 14.00 uro v pisarni šolske svetovalne službe...

Rumena hiška in mentorica za lažje učenje

Čuden naslov, kajne?! Rumena hiška je naslov spletne strani Lee Čerin, ki sama sebe imenuje mentorica za lažje učenje. Gospa je diplomirana pedagoginja, poleg tega pa je tudi mama treh deklic in ima tako veliko možnosti da svoje teoretične ugotovitve preizkusi tudi v...

Aktivnosti v mesecu preprečevanja odvisnosti

November je tisti mesec, v katerem želimo z različnimi aktivnostmi delovati preventivno in ozaveščati učence o različnih oblikah zasvojenosti, jih spodbujati k dialogu in iskanju zdravih in konstruktivnih načinov spopadanja s težavami. S tem namenom bodo v novembru...

ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

Starši! Če je vaš otrok hiperaktiven, impulziven in/ali nepozoren, ima morda težavo oz. motnjo, ki se imenuje ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder). Več o tem si preberite na spletni strani ADHD.si, kjer so tudi konkretni nasveti staršem, kako lahko...

Specifične motnje branja in pisanja; legastenija in disleksija

Če ima vaš otrok težave in odpor do branja in pisanja, obstaja možnost, da ima specifično motnjo, ki jo poimenujemo z izrazom legastenija oz. disleksija.Da bi to lažje ugotovili, si preberite ČLANEK Tereze Žerdin. Veliko zanimivega boste izvedeli tudi na spletnih...

Spletna stran To sem jaz

Draga učenka/dragi učenec! Če si zaljubljen, če nimaš prijateljev, če si zaskrbljen zaradi svojega videza ali če imaš kakršnokoli vprašanje o sebi in tvojih odnosih z drugimi, piši na spletno stran www.tosemjaz.net.

Varna raba interneta

Otroci veliko časa preživijo pred računalniškimi zasloni. Dolžnost staršev ni le, da  razumno odmerite čas, ki ga bo vaš otrok porabil za računalnik, ampak tudi to, da znate vzpostaviti  filtre, da otroka  poučite o varni rabi interneta itd. Za vse te naloge vam bo v...

Dostopnost