V tem šolskem letu imamo prednostni cilj: » LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE « ozaveščati otroke, pedagoške delavce in starše o kvaliteti življenja in sodobnimi soočanji z problematiko današnjega časa in družbe. Posvetili se bomo tudi prednostni nalogi lanskega leta, kompleksnosti digitalne problematike in pomagali pri usmerjanju otrok do uravnoteženega razvijanja kompetenc in opozarjanja na možne pasti. Pri tem bomo poudarjali na kakovostne medosebne odnose med vrstniki, ki se bodo pozitivno odražali na dobro počutje vseh v šoli. Ohranjamo cilje zdrave prehrane ter sledimo smernicam zdravega prehranjevanja. Uživamo čim manj sladkorjev, zmanjševali bomo porabo sokov in sladkih proizvodov. Pri obrokih bomo spodbujali čim bolj raznoliko prehrano in poskušali imeti čim manj odpadka (tako pri malici kot kosilu). Težili bomo k čim večji nabavi lokalno pridelane hrane. Učence bomo ozaveščali na večjo higieno prostorov, osebno higieno, tako v šoli kot doma, kar bo velikokrat tema pogovorov med razrednimi urami, odmori, v podaljšanem bivanju. Sledili bomo smernicam zdravega življenjskega sloga, učence spodbujali k vključevanju v športne dejavnosti v in izven šole. Pri tem bomo pri urah športa in razrednih urah dali poudarek na kakovostno preživljanje časa v šoli in doma. Pri izbirnih predmetih bomo dodajali nove vsebine in jim predstavili športne panoge, s katerimi se še niso seznanili. Sodelovali bomo tudi na različnih športnih prireditvah.

Projekt vodi Maja Velički.

V šoli zaznavamo uporabo novih tobačnih izdelkov. Zato priporočamo staršem zadnje triade, da se prijavite na dogodek, ki je v popoldanskem času in se seznanite o vsem kar je povezano z elektronskimi cigareti. Uporaba elektronskih cigaret (vejpi), ogrevanih tobačnih...

Zdravje in mi

Zdravje in mi

NIJZ je s pomočjo uredniškega odbora izdal koledar, Zdravju in blaginji naklonjeno leto 2024 - KOLEDAR NEENAKOSTI. V koledarju so zabeleženi pomembni mednarodni tematski dnevi. Prav ti dnevi nas lahko spodbujajo k razmisleku, kaj vsak sam in kaj vsi skupaj lahko...

Podprite svojega otroka športnika

Za starše mladih športnikov Redna telesna dejavnost zagotavlja zdrav razvoj otroka in dolgoročno krepi njegovo zdravje. Otrok s športom razvija delovne navade, uči se postavljanja ciljev, sodelovanja v skupini ter ustrezno vrednoti zmage in poraze. Usvaja še mnoge...

Duševno zdravje

Duševno zdravje

Duševno zdravje (WHO) • stanje duševnega blagostanja, sestavni del zdravja in dobrega počutja, osnovna človekova pravica - ključnega pomena za osebni, skupnostni in socialno-ekonomski razvoj. Stanja duševnega zdravja vključujejo duševne motnje in psihosocialne motnje...

Spanje je ključno za zdravje

Spanje je ključno za zdravje

V petek, 17. marca 2023, obeležujemo 16. Svetovni dan spanja, ki letos poteka pod sloganom: »Spanje je ključno za zdravje«.  Spanje je poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti eden od ključnih gradnikov posameznikovega telesnega, duševnega in...

Zasvojenost z igrami

Zasvojenost z igrami

Vir: Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje: https://www.Safe.si Raziskave so pokazale, da se več kot tretjina najstnikov s svojimi starši največ prereka ravno zaradi video iger (preveč igranja, zanemarjanje...

Da boste bolj zadovoljni s sabo

Da boste bolj zadovoljni s sabo

Ob vadbi boste na splošno uspešnejši na vseh področjih svojega življenja, saj boste bolj odločni in motivirani; posledično boste bolj zadovoljni s sabo, nenazadnje pa tudi s svojim videzom, kajti gibanje se (v kombinaciji z ustrezno prehrano, seveda) prej ko slej...

Prehrana in mladi!

Prehrana in mladi!

Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom  »Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«). V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih...

Dostopnost