Z učenci bomo sodelovali v različnih mednarodnih, državnih in šolskih projektih. 

Šolska shema

V letošnjem letu bomo ponovno sodelovali v projektu ŠS. Učencem bomo čez celo leto brezplačno razdeljevali določena živila pridelana v Sloveniji. Namen ukrepa je povečati uživanje sadja, zelenjave, mleka, mlečnih izdelkov pri učencih ter izboljšati prehranske navade....

Slovenski tradicionalni zajtrk

Projekt poteka od leta 2011, letošnji bo potekal pod geslom “Zajtrk s sadjem-super dan”. Cilj projekta je izobraževati, obveščati in osveščati učence o pomenu kmetijstva in čebelarstva, o pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, o pravilnem ravnanju z...

Simbioza šola

Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva, zahtevajo nove rešitve tudi na področju izobraževanja starejših ljudi. Pomembno bo, da bo zaradi starajoče se družbe z izobraževanjem mogoče spreminjati odnos vseh do starosti, staranja in...

Varno na kolesu

Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Ob različnih nalogah jih vzpodbuja k osvajanju in utrjevanju prometnih pravil ter uporabi kolesa - trajnostnega prevoznega sredstva. Vodja projekta je Monika Zupanc.

Evropska vas

Vsebina projekta je vezana na spoznavanje članic EU. Vsako leto podrobneje spoznamo štiri države. Učenci spoznavajo geografske značilnosti posamezne države, kulturno in naravno dediščino, kulinariko, etnološko izročilo, državne simbole … Pri spoznavanju držav učenci...

Raziskovalne naloge

Raziskovalno nalogo lahko izdelajo učenci tretje triade (1, 2 ali 3 skupaj). V njej si učenci zastavijo čim bolj izvirna vprašanja in iščejo odgovore. Običajno je tema vezana na domači kraj. Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah se priporoča nadarjenim učencem. Vodja...

Obisk Botaničnega vrta v Ljubljani v okviru projekta Nazaj v naravo

V sredo, 12. 2. 2020, smo se učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda odpravili v Botanični vrt v Ljubljani.  Ko smo prispeli, nas je tam pričakala vodička, ki nas je popeljala po vrtu. Najprej smo si ogledali semensko banko, kjer hranijo različne vrste semen slovenskih...

Rastem s knjigo – KD 7. razred

Učenci 7. razredov smo v torek, 19. septembra 2019, obiskali Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Povabili so nas v sklopu projekta Rastem s knjigo. Predstavili so nam knjižnico, nas popeljali po njej, odgovorili na vsa naša vprašanja in na koncu vsakemu od...

Dostopnost