V letošnjem letu bomo ponovno sodelovali v projektu ŠS. Učencem bomo čez celo leto brezplačno razdeljevali določena živila pridelana v Sloveniji. Namen ukrepa je povečati uživanje sadja, zelenjave, mleka, mlečnih izdelkov pri učencih ter izboljšati prehranske navade. V ta namen EU nameni finančna sredstava s katerimimi pokrijemo stroške nabave teh živil.

Vodja projekta na šoli je Urška Beznik.

Dostopnost