ODLOŽITEV ŠOLANJA

boy-studingOtroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

V primeru, da starši želite, da bi se vašemu otroku šolanje odložilo, otroka v mesecu februarju, ko poteka vpis v 1. razred, vpišete v šolo, hkrati pa šolski svetovalni delavki oddate prošnjo za odložitev šolanja, v kateri navedite tudi razloge za odložitev.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, se mora obvezno ugotavljati pripravljenost otroka za vstop v šolo. To ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj in v kateri so običajno otrokova vzgojiteljica, šolska svetovalna delavka in otrokov pediater.

Arhivi

Dostopnost