Z uvedbo novih učnih načrtov se je čas za vsebine, povezane z domačim krajem, močno skrajšal. Strokovni delavci so ugotavljali, da prihaja do precejšnjega pomanjkanja znanja o domačem kraju. Zato smo že pred leti začeli načrtno vnašati vsebine povezane z domačim krajem v učne načrte. Predvsem  gre tu za vsebine dnevov dejavnosti. Projekt smo poimenovali Rad imam Bohinj. Kljub temu da so vsebine že dobro integrirane v samo delo po celotni vertikali, je še vedno potrebno sprotno usklajevanje in nadgradnja. Zanjo skrbijo vodje strokovnih aktivov (razredni pouk, družboslovni, naravoslovni aktiv) pod vodstvom Mojce Rozman.

Rad imam Bohinj
PLANINSKI IZLET NA VIŠEVNIK

PLANINSKI IZLET NA VIŠEVNIK

V soboto, 9. 9. 2023, smo planinci šestih in sedmih razredov izkoristili lep dan in se povzpeli na Viševnik (2050 m). Nekaj planincev je bilo na vrhu že večkrat, drugi so prvič stali na dvatisočaku, vsi pa smo bili navdušeni nad lepimi razgledi.

Martina Kalita

Foto: Roman Pekovec

 

Obiskali smo šotno barje in kopo

Obiskali smo šotno barje in kopo

Četrtošolci smo v torek, 20. 9. 2022 obiskali šotno barje Goreljek in kopo na Gorjušah.

Zjutraj smo se najprej odpeljali do Goreljeka, tam sta nas počakali predstavnici TNP Maja in Nina. Skupaj z njima smo spoznali šotno barje. Šotna barja so v Sloveniji precej redek ekosistem. Bolj pogosta so na severu Evrope. So zelo občutljiv ekosistem, tudi teptanje in hoja po njih jim ne koristi, zato je TNP za namene izobraževanja uredil učno krožno pot okoli barja Goreljek. 

Po malici pa smo se odpeljali še do Gorjuš, kjer smo obiskali kopo in spoznali oglarjenje. Zakaj so včasih potrebovali velike količine oglja, kako so naredili oglje, … To in še več sta nam predstavila Jure in Jaka. 

Za uspešno izvedbo naravoslovnega dneva se najlepše zahvaljujemo vsem sodelujočim. 

Mojca Odar

Arhivi

Dostopnost