Ravnateljica: Mojca Rozman

Svet zavoda: Pristojnosti sveta so opredeljene v zakonodaji s področja šolstva in v aktu o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Občina Bohinj. Svet zavoda sestavljajo:

pet predstavnikov delavcev zavoda:

 • Maja Velički (predsednica),
 • Marjeta Dobravec,
 • Nataša Korošec,
 • Tanja Smukavec,
 • Stane Šintler.

trije predstavniki ustanovitelja:

 • Vesna Arh,
 • Iva Lapajne
 • Doris Sodja.

trije predstavniki staršev:

 • Mihael Kalita,
 • Urška Kregar Cundrič,
 • Barbara Sušel.

Svet staršev šole: posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora; v njem so predstavniki staršev vsakega oddelka; predstavniki staršev se izberejo na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov.

Svet staršev vrtca: posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora; v njem so predstavniki staršev vsake vzgojne skupine; predstavniki staršev se izberejo na prvih roditeljskih sestankih posameznih vzgojnih skupin.

Strokovni organi:

 • učiteljski zbor (vsi strokovni delavci šole)
 • vzgojiteljski zbor (vsi strokovni delavci vrtca)
 • oddelčni učiteljski zbor (strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku)
 • razrednik (učitelj, ki vodi delo v posameznem oddelku)
 • strokovni aktivi učiteljev (strokovni delavci na enakem ali podobnem področju delovanja v šoli)
 • strokovni aktivi vzgojiteljev (strokovni delavci na enakem ali podobnem področju delovanja v vrtcu)

Arhivi

Dostopnost