Učenci izbirnega predmeta so obiskali Kmetijo Miha Škantarja. Na kmetiji imajo bohinjske cike in sanjske koze.

Obiskali smo hlev, kjer ima Miha koze. Čreda je mlečna in številčna. Vse koze, ki imajo mleko, so blizu hleva na paši, ker se vsak dan molzejo. Koza ima v povprečju dva litra mleka na dan. Molža poteka strojno, na 4 enote hkrati. Mlade koze do drugega leta starosti pa so poleti na paši.

Pozimi ne molzejo, ker so koze breje. Kotijo v mesecu marcu in aprilu, takrat se začne molža in predelava mleka v mečne izdelke. Ker želijo mlečnost povečati, so uvozili dva kozla iz Nizozemske.

 Mleko predelajo v skuto, namaze in jogurte. Nekaj mleka prodajo. Vsi izdelki imajo certifikat »bohinjsko«. Mleko in izdelke prodajo v Bohinju.

Miha nam je ponudil in predstavil nekaj svojih izdelkov: skuto, namaz, mleko, navadni in sadni jogurt. Ker smo bili na obisku popoldne, po pouku, večina vsi še brez kosila, nam je hrana zelo teknila. Izdelki pa so bili zares okusni, brez vonja po kozah. Kozjemu mleku in mlečnim izdelkom pogosto delamo slabo reklamo, ker ljudje pogosto rečejo, »da to mleko smrdi«, hkrati pa večina ne pozna njegovih zdravilnih učinkovin.

Učiteljica: Urška Beznik

Dostopnost