Na Občini Bohinj pripravljajo Občinsko celostno prometno strategijo, pri čemer bi želeli pridobiti čim več informacij tudi od vas, občanov. V ta namen tudi na šolski spletni strani objavljamo dopis s povezavo na 10-minutno anketo, kjer boste lahko podali svoje mnenje.

Povezava do spletnega vprašalnika: https://www.1ka.si/OCPS-Bohinj

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Občina Bohinj

Dostopnost