V sodelovanju z Triglavskim narodnim parkom in Šolo prenove, so imeli učenci izbirnega predmeta Kulturna dediščina in načini življenja delavnico o trajnostni gradnji. Ob bogatem slikovnem materialu jim je etnologinja Tina Komac predstavila bogastvo raznolikosti kulturne krajine tega območja. Učenci so spoznali, kakšen je bil način gradnje v preteklosti in katere materiale so uporabljali pri gradnji. V drugem delu pa je ga. Maja Štembal Capuder iz Šole prenove predstavila različne materiale, tako naravne kot umetne, ki so jih uporabljali pri gradnji. Učenci so se preizkusili v poznavanju le teh, nato pa so izdelali suhi zid, iz prodnikov in skrilavca. Ker znanja in spretnosti o tradicionalnem graditeljstvu vedno bolj izginjajo in tonejo v pozabo, so tovrstne delavnice pomembne predvsem zato, da mlade ozaveščajo in morda tudi navdušujejo za poklice, ki počasi izginjajo.

učiteljica Lucija Markelj Jensko

Dostopnost