Spomladi smo na podlagi nekajletnega dela ponovno pridobili naziv šola eTwinning za obdobje 2023/24. Znak je bil podeljen 4485 šolam v Evropi, med njimi je bilo 15 slovenskih šol/vrtcev. Z veseljem objavljamo, da je naziv pridobila tudi naša šola.

Z znakom nagrajene šole so pripravljene sodelovati v razvojnem popotovanju z dejavnostmi, ki jih je mogoče objektivno vrednotiti.

 Poslanstvo šol eTwinning predstavlja usmeritev vseh šol eTwinning. Poslanstvo poudarja elemente, kot so: 

  • deljeno vodenje,
  • sodelovanje in timsko delo,
  • vključenost učencev,
  • vključenost in inovativnost,
  • postati zgled za druge šole.

 Več o znaku ‘Šola eTwinning’ lahko preberete tukaj.

Nataša Mrak

Dostopnost