V petek, 21. 4. 2023 je bil za nas izredno pomemben dan, velik trenutek ponosa in veselja, saj nam je  uspelo uresničiti dolgoletno vizijo, ki bo koristila našim otrokom in Bohinju. Nova stavba vrtca predstavlja mejnik v našem skupnem prizadevanju za zagotavljanje kakovostnega varstva in izobraževanja naših otrok.

V Bohinju je bil prvi vrtec ustanovljen kot enota pri osnovni šoli leta 1956. Obiskovalo ga je 35 otrok. Leta 1972 je bil priključen Vzgojno varstvenemu zavodu Radovljica, v katerem so bili združeni  vrtci nekdanje Občine Radovljica. Ob izgradnji stavbe nove šole pred 49 leti so v njej dobili svoj prostor tudi bohinjski predšolski otroci. Število vključenih otrok se je iz leta v leto večalo, zato so bili potrebni dodatni prostori. Novembra 1980 je bila končana adaptacija 100 let stare stavbe v središču Bohinjske Bistrice, v kateri je vrtec deloval do danes. 1. januarja 1998 je bohinjski vrtec postal del zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Vanj je bilo takrat v devetih skupinah vključenih 180 otrok od 1 do 7 let starosti. Do danes se je število vključenih otrok v bohinjskem vrtcu dvignilo na 200. Kakšno leto tudi več. Spremembe šolskega sistema so vplivale na oblikovanje skupin in ponovno se je pojavila prostorska stiska. 11 oddelkov vrtca trenutno še deluje na treh lokacijah.

Pred 13 leti je začela zoreti ideja, ki ji je botrovala dejanska potreba po kvalitetnih prostorih za vzgojnovarstveno dejavnost. Stroka prostoru pripisuje vlogo tretjega učitelja, kar je pomembna in odgovorna naloga. Posluh lokalne skupnosti in odločitev občinskega sveta na pobudo župana sta bila ključna dejavnika, ki sta pripomogla, da smo dobili prostore v tako lepi hiši.

Lahko ji rečemo kar domačija, kot so jo poimenovali snovalci. Prostor, kjer smo povezani, kraj, kjer se počutimo varno, udobno in zaščiteno, prostor, ki vzbuja občutja domačnosti, topline in zavetja. Tu bodo naši otroci preživljali pomembne trenutke svojega življenja. Preko igre in gibanja bodo krepili zanimanje za prostor okoli sebe. V njem bodo spoznavali, čutili, se čudili, odkrivali, spraševali, dvomili, rastli, padli, vstali, se veselili, dobili prijatelje, se učili – obkroženi z ljubeznijo, skrbnostjo in strokovnostjo našega vrtčevskega osebja. Domačija z velikim in raznolikim vrtom, s pogledi na okoliške gore postaja del našega kraja, del skupnosti, ki se zaveda, da so otroci naše bogastvo.

Nova hiša vrtca je dota za prihodnost naših otrok. Veselimo se novih priložnosti, ki jih ta prostor nudi našim otrokom in z zanosom zremo v prihodnost. V prvih dneh maja bo hiša dobila dušo – igrive, radovedne in vesele otroke.

Mojca Rozman, ravnateljica

Foto: Mojca Odar

Dostopnost