Vsak tretji petek v mesecu novembru pripravimo tradicionalni slovenski zajtrk oziroma medeni zajtrk z namenom, da učence ozaveščamo, kako pomemben obrok je zajtrk, kako pomembna je lokalno pridelana hrana, predvsem ekološka, kako pomembne so čebele in opraševanje. V šoli smo se cel teden pogovarjali o teh temah, pri različnih urah pouka, pri urah oddelčne skupnosti, na dnevih dejavnosti in pri šolski malici.

V šoli poskrbimo, da je za zajtrk vsako leto večina ponujenih živil bohinjskih. Kruh so letos prvič pripravili kuharji v naši kuhinji, za kar smo jim zelo hvaležni.

Letos smo v šolo povabili dve sodelavki KGZS iz Kranja, ki sta za učence 6. in 8. razreda pripravili predstavitve o pomenu lokalne hrane, jim predstavili sheme kakovosti in poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj smo pri hrani izbirčni. Učenci prvih razredov so pri pouku ustvarili pravi čebelnjak, učenci 3. razredov so imeli ND, učenci 7. razreda so pri uri SLJ pisali hajkuje, učenci izbirnega predmeta radio so pripravili nagovor, otroški pevski zbor je pripravil kulturni program za Bohinjce, ki so prišli na zajtrk v šolo, na povabilo občine Bohinj.

Vodja šolske prehrane Urška Beznik

..

Dostopnost