V okviru projekta ELaDiNa sva se vodji projekta Tjaša Tišov in Petra Pintar od 11. 9. 2022 do 14. 9. 2022 udeležili 2. mednarodnega usposabljanja v Jönköpingu na Švedskem, ki ga je organiziral konzorcijski partner Hoghskolan for larande och kommunikation i Jönköping. 

V poznih popoldanskih urah sva skupaj s še 14 udeleženci iz Slovenije prispeli do nastanitve na Švedskem. Naše izobraževanje je bilo sicer kratko, vendar pa zato toliko bolj intenzivno. V ponedeljek in torek smo v skupinah analizirali naše preteklo delo, predvsem s pomočjo videoposnetkov učencev in posnetkov različnih učnih situacij, ki smo jih pripravljali tekom prejšnjega šolskega leta. Osredotočili smo se  na povezavo razvoja zgodnjega jezika in zunanjega okolja, ki v okviru našega projekta velja za spodbudno mesto pri interakciji in komunikaciji med učenci. Udeležili sva se tudi različnih delavnic s katerimi lahko pri učencih spodbujamo govor in poslušali predavanje Tanye Richardson iz Univerze v Northamptonu. Ogledali sva si tudi eno izmed privatnih gozdnih šol, ki je bila v neposredni bližini, in bili nad njeno postavitvijo in organizacijo navdušeni. V nadaljevanju smo v skupinah postavili nekaj modelov s katerimi bi učence še bolj spodbudili k razvijanju jezika v različnih kontekstih. 

V tem šolskem letu se bo oblikoval priročnik oz. projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces, pripravili pa bomo tudi praktičen priročnik z različnimi dejavnostmi in vsebinami, ki bo v pomoč učiteljem pri zgodnjem poučevanju jezika v naravi.

Tudi letošnje šolsko leto bosta v raziskavi sodelovala ena skupina iz vrtca in en razred iz šole. Na tem mestu se vsem lepo zahvaljujeva za sodelovanje.

Petra Pintar in Tjaša Tišov

1

Slika 1 of 10

Dostopnost