Učenci izbirnega predmeta astronomija so spoznavali pomen vode za obstoj življenja ter ustreznost rabe (ob)vodnega sveta. Z delom na terenu (raziskovanje vodotoka) so raziskali bližnjo okolico, z Nasinim programom pa pogled na svet iz vesolja. Na ta način so spoznavali lepote našega planeta, možnosti za življenje na njem in pomembnosti varovanja voda.

Učenci so posneli fotografije Zemlje. Poudarek je bil na območjih, povezanih z vodo oziroma pomanjkanjem vode (npr. delte rek, namakalne površine, koralni otoki, puščave, itd.). V učilnici Twinspace so ustvarili zbirke fotografij ter obeležili svetovne dneve, povezane z vodo in Zemljo. Opravili so meritve in opazovanja vodotokov. Namen terenskega dela je bil, da se učenci usposobijo za samostojno delo na terenu (opazovanje/merjenje vodotoka, uporaba merilnih instrumentov, ocena stanja …) ter za uporabo različne informacijske tehnologije za vnos in obdelavo terenskih podatkov.

Svoje ugotovitve (grafe, slike) so predstavili na zaključnem video srečanju, kjer so tudi iskali rešitve za izboljšanje negativnih vplivov človeka na vode. Zaključno video srečanje je potekalo 8. junija na mednarodni dan oceanov. Velik poudarek projekta je temeljil na razvijanju digitalnih kompetenc, sporazumevanju v angleškem jeziku ter varni rabi interneta. Projekt je povezal učence iz različnih držav in povečal njihovo zavedanje, da živimo na istem planetu, kjer je varovanje voda in celotnega okolja nujno.

Nataša Mrak

Dostopnost