Od četrtka, 23. 5. 2019 velja spremenjen vozni red šolskih avtobusov, ki je nastal zaradi zapore ceste v Stari Fužini.

Danes (sreda, 22. 4.) zjutraj še vse poteka normalno, v povratku pa že veljajo novi vozni redi.

Vstop/izstop otrok iz Stare Fužine je na postajališču pri hotelu Triglav za učence, ki živijo na desnem bregu Mostnice (zahodni del Fužine) ali pa pri gasilskem domu Stara Fužina za učence, ki živijo na levem bregu Mostnice (vzhodni del Fužine).

VOZNI RED OŠ BOHINJ 2019 – ZAPORA ST.FUŽINA ŠOLAdocx

 

Dostopnost