Spoštovani učenci in starši,
poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Vsebina obveznih izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Predstavitev izbirnih predmetov, vsebina neobveznih izbirnih predmetov pa v publikaciji Neobvezni izbirni predmeti na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti.

 

Zakon o osnovni šoli določa:

  • Učenec 7., 8. in 9. razreda mora izbrati dve uri pouka OBVEZNIHizbirnih predmetov (lahko tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši). Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivno zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

 

  • Učenec 1.razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko dodatno izbere še dve uri pouka NEOBVEZNIHizbirnih predmetov. Gre za neobvezne predmete in jih učenec lahko tudi ne izbere. O tej možnosti naj razmislijo predvsem tisti, ki so vsebinsko ali časovno obremenjeni oz. preobremenjeni že z rednim poukom. Za učence, ki se bodo odločili in bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje predmeta obvezno, prav tako bo ocena enakovredna ostalim ocenam.

 

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (7. ali 8. šolsko uro).

 

Mojca Rozman, ravnateljica

 

Dostopnost