Objavljeno je stanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol. V gorenjski regiji je preveč prijav v programih: slaščičar (+7), medijski tehnik (+39), vsi programi na Gimnaziji Franceta  Prešerna ( ekonomska gimnazija +21, šprtni oddelek +9, gimnazija +29), lesarski tehnik (+2), računalnikar (+2) in tehnik računalništva (+6). V ljubljanski regiji je preveč prijav na večini gimnazij , v programih kozmetični tehnik, farmacevstki tehnik, tehnik laboratorijsek biomedicine, medijski tehnik, zobotehnik, veterinarski tehnik, tehnik oblikovanja in na gimnaziji v Želimljah ( +29). Če imate prijavo v programu, kjer je preveč prijav, vam svetujem, da pokličete svetovalno delavko na srednjo šolo in jo prosite, da vam pove, na katerem mestu ste glede na ocene v 7. in 8. razredu. Če vam bodo povedali, da sta zelo ” na repu” se lahko odločite in prenesete prijavo na drugo srednjo šolo. Prenos prijav je možen do 25.4.2019. Če glede prenosa prijav potrebujete mojo pomoč ali nasvet, se oglasite v šolski svetovalni službi. Natančni podatki o stanju prijav so objavljeni na spletni strani ministrstva za  šolstvo, znaost in šport  oz. TU.

Dostopnost