Naša šola sodeluje v dvoletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Enhancing Book Reading (Spodbujanje branja knjig). Kot partnerske države so poleg Slovenije v projekt vključene še Poljska, Italija, Španija in Turčija. V tednu od 25. 2. do 1. 3. 2019 je na šoli C. E. I. P. »12 DE OCTUBRE« v španskem mestu Hernan Cortes v sklopu projekta potekalo drugo mednarodno srečanje, ki se ga je udeležilo tudi šest bohinjskih učencev (Nina Topolovec Fajfarič, Iva Krkoč, Benjamin Gašperin, Iza Medja, Janez Cerkovnik in Maja Rozman).

Različne vsakodnevne dopoldanske delavnice so bile tematsko povezane s spodbujanjem branja knjig. Učenci so med drugim spoznavali jezikovne, kulturnozgodovinske, geografske in naravne značilnosti partnerskih držav, še posebno gostiteljice Španije. Na delavnicah kreativnega pisanja, ki jih je vodila pisateljica Chelo Pineda, so s praktičnimi vajami razvijali domišljijo in zmožnosti pisnega izražanja. Na kulinarični delavnici so iz testa oblikovali posebne slaščice perrunas. Pri urah dramske igre so učenci iz vsake sodelujoče države uprizorili pripovedno delo, ki je splošno poznano v njihovi literaturi. Slovenski učenci so vrstnikom na zanimiv način predstavili Levstikovo pripovedko Martin Krpan z Vrha, prek uglasbene pesmi Ne bodi kot drugi pa so jim približali tudi sodobnega slovenskega pesnika in pisatelja Ferija Lainščka. Na delavnici filmske vzgoje so ob gledanju kratkih filmov in vodenem pogovoru razvijali kritično mišljenje, prijateljske vezi pa so učenci stkali tudi prek različnih tradicionalnih iger, ki so se jih v tem tednu naučili drug od drugega.
Popoldanski program je bil obarvan predvsem z ogledi kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti bližnjih krajev v regiji Extremadura. Medullin nas je očaral z dobro ohranjenim rimskim gledališčem in srednjeveškim gradom, narodni park Monfrague pa z lepotami, ki jih skriva tamkajšnja neokrnjena narava. V mestu Trujillo smo odkrivali bogato kulturno dediščino – preplet prazgodovine, rimskega obdobja, arabskega vpliva, srednjega veka in renesanse. Poseben pečat pa je v nas pustil ogled rimskih ostalin (od amfiteatra do akvadukta) v mestu Merida, ki je pred več kot dva tisoč let slovelo kot rimska provinca Emerita Augusta.
Pestra programska vsebina celotnega tedna nas je obogatila z novimi spoznanji, ki jih bomo tako učenci kot učitelji vpletli v šolski vsakdan na različnih koncih Evrope. Še zlasti nam bosta v spominu ostali odprtost in prijaznost šolskega osebja ter družin gostiteljic. Upamo, da bo tudi konec letošnjega maja za predstavnike partnerskih držav nepozaben, saj bo naslednje mednarodno projektno srečanje potekalo pri nas, v Bohinju.
Urška Repinc in Marija Helena Logar

Dostopnost