Za nami je še ena zimska šola v naravi. Zadnji dan smo jo preživeli v družbi članov GRS iz Bohinja. Učenci so spoznavali kaj pomeni biti prostovoljec.  Učili so se veščin varnega gibanja v gorah in se seznanili so z nevarnostmi, ki nas lahko doletijo, če nismo previdni. Spoznali so opremo, ki jo reševalci potrebujejo, ko

gredo reševat ponesrečence. S sondami in lavinskimi žolnami so iskali pogrešanega pod snegom, pa je bil na srečo v snegu zasut le nahrbtnik. V naši družbi je bil tudi pes reševalec.

Vsako leto se trudimo, da bi učencem ponudili čim bolj pester program, ki jim bo nudil izkušenjsko učenje. Pri tem nam že vsa leta s svojimi izkušnjami in znanjem pomaga Blaž Repic, ki učence uči teka na smučeh. Življenje živali in rastlin, ki živijo v naši bližini, pa sta na zelo zanimiv način predstavila predstavnika TNP Maja Fajdiga in Žiga Marenk.

Vsem vpletenim pri izvedbi šole v naravi se iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi osebju vadbenega centra Slovenske vojske na Rudnem polju za njihovo prijaznost in gostoljubje. Hvala tudi Roku Jensterlu za pomoč in varno vožnjo.

Jožica Kašca

Dostopnost