Z učenci 3. triade smo pri izbirnih predmetih Obdelave gradiv les in kovine izdelovali plovila s pogonom na elastiko, z učenci 2. triade pa pri neobveznem izbirnem predmetu Tehnika sestavljali vozila.

Pri izdelavi elastoplovov so učenci uporabili različne materiale. Plovila so morali skonstruirati tako, da so z enim navijanjem elastike priplula čim dlje. Najboljše elastoplove so izdelali Jan Štros, Tristan Bučar, Erazem Markič in Klemen Cvetek, zato so se udeležili tekmovanja v Kranju. Janov elastoplov je plul kar 14 metrov in dosegel tretjo dolžino na tekmovanju.

Mlajši učenci so z zbirko LEGO, BIMO, Metalico ali Fischer sestavljali vozila, ki so jih spuščali po klančini. Zmagalo je tisto, ki se je peljalo najdlje, vgraditi pa so morali tudi vnaprej določene obvezne elemente karoserije. Na tekmovanje so se uvrstili Žiga Žmitek, Gašper Sodja, Val Preželj in Urban Stare. Val Preželj je s svojim vozilom dosegel tretjo dolžino v svoji kategoriji.

Mentorici: Špela Šmitek in Monika Zupanc

Dostopnost