Od 21. do 25. maja bomo izvajali projekt Pešbus, ki bo potekal v sodelovanju z Občino Bohinj, Društvom upokojencev Bohinjska Bistrica in Društvom invalidov Bohinj.
Učenci se bodo zjutraj pred poukom v šolo odpravili peš, v organiziranih skupinah, po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci bodo vsak dan naredili nekaj za svoje zdravje, na sprehodu se bodo družili z vrstniki, ves čas pa bodo v spremstvu odrasle osebe.
Spremljevalci bodo prostovoljci iz Društva invalidov in Društva upokojencev. Veseli smo tudi odziva staršev, ki so pripravljeni pomagati. Na Pešbus se je prijavilo 28 učencev od 1. do 3. razreda iz Bohinjske Bistrice. Postaje Pešbusa bodo označene s posebnimi tablami, učenci pa bodo dobili navodila, kje in kdaj se pridružijo sovrstnikom.

Prednosti Pešbusa:

Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.

Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.

Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.

Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.

Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.

Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Dostopnost