V četrtek, 1. marca so se osmošolci skupaj z učiteljicami slovenščine podali v Žirovnico.
Najprej nas je pozdravila Vrba, Prešernova rojstna vas. V njegovi rojstni hiši smo spoznali njegovo življenjsko in ustvarjalno pot in tudi sami odrecitirali nekaj njegovih pesmi.
Nato nas je pozdravil pranečak pisatelja Janeza Jalna, ki nam je povedal veliko zanimivih anekdot o hudomušnem pisatelju. Najbolj nas je navdušil s pripovedovanjem o Jalnu in Bohinjcih, ki jih je imel pisatelj zelo rad in s katerimi je ob taroku in kozarčku rujnega uganil marsikatero gorko.
V rojstni hiši Frana Saleškega Finžgarja smo poleg življenja bajtarjev slišali veliko o zanimivi vzgoji pisateljevega očeta.
Kratek postanek v vasi Zabreznica ob obnovljenem čebelnjaku Antona Janše nas je spoznal s čebelarjem in njegovim pomembnim prispevkom na tem področju.
Ob koncu, v vasi Žirovnica, smo v rojstni hiši Matije Čopa ponovili vse, kar smo izvedeli v zanimivem dnevu.
Anita Zupanc
foto A. Zupanc

Dostopnost