Obrazci, ki jih potrebujete za vpis:

Vloga za sprejem otroka v vrtec
Merila za delo komisije v primeru, da je vpisanih več otrok, kot je prostih mest v vrtcu
Vloga za premestitev otroka v vrtec v Srednji vasi

Dostopnost