Nepremišljena in nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov sta najpogostejša vzroka za nastanek telesnih poškodb. Zato namesto petarde, raje pamet v roke!

Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah spada po Pravilih šolskega reda med najtežje kršitve. Zakaj, si preberite v nadaljevanju prispevka, kjer je pojasnjena uporaba in nevarnost pirotehničnih sredstev.

Mojca Rozman, ravnateljica

Nepremišljenost, objestnost in nepravilna uporaba ostajajo najpogostejši vzroki za nastanek poškodb pri uporabi pirotehničnih izdelkov. “Pri odraslih prihaja do poškodb večinoma zaradi nepravilne uporabe raket in baterij, pri mladoletnikih pa je poglavitni razlog nepremišljena in objestna uporaba petard.

Kaj so pirotehnična sredstva?

Skupna značilnost vseh pirotehničnih sredstev je, da vsebujejo eksplozivne snovi! Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke, namenjene za zabavo, v štiri kategorije.

V prvo kategorijo spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so viharne vžigalice, tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice…

V drugi kategoriji so ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  helikopterji, rakete, fontane, rimske svečke.

V tretjo kategorijo uvrščamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih, in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. V to skupino sodijo baterije.

V četrto kategorijo prištevamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo veliko nevarnost in jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, raven hrupa pa škodljiva za zdravje ljudi. Gre za pirotehnične izdelke za poklicno uporabo.

Kaj, kdo in kdaj lahko prodaja?

Pirotehnične izdelke lahko prodaja pravna oseba oz. podjetnik, ki ima za prodajo dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa.

Ognjemetne izdelke 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, se sme prodajati od 19. do 31. decembra.

Kdo jih lahko kupi in kdo uporablja?

Prodaja pirotehničnih izdelkov 1. kategorije ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Izdelkov kategorije 3, 4, P 2 in T2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam.

Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije do 750 g neto mase eksplozivnih snovi lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe starejše od 18 let.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), je prepovedana.

Kdo lahko uporablja pirotehnične izdelke?

Pirotehnične izdelke 1. in 2. kategorije lahko uporabljajo mladoletniki stari do 14. oziroma do 16. leta starosti, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.

Kje ni dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok?

Teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Najpogostejše kršitve, ki jih obravnavajo policisti, so uporaba prepovedanih pirotehničnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavna značilnost je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok na mestih, kjer to ni dovoljeno, in uporaba pirotehničnih izdelkov na javnih prireditvah in shodih.

Posledice nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov

Število telesnih poškodb se je v primerjavi z lanskim obdobjem povečalo iz 15 na 16, poškodbe pa so nastale predvsem zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in nepremišljenosti posameznikov. Pri odraslih (7 primerov) so nastale večinoma zaradi nepravilne uporabe raket, pri mladoletnikih (9 primerov poškodb, od tega v 8 primerih lažje telesne poškodbe) pa je razlog za nastanek poškodb še vedno nepremišljena uporaba prepovedanih pirotehničnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavna značilnost je pok (petarde različnih velikosti in moči).

Število telesno poškodovanih v obdobju 2008 - 2013

Varna uporaba pirotehničnih izdelkov pomeni upoštevanje navodil proizvajalca in pravil, ki veljajo pri uporabi. Mladoletniki naj jih uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Vse, ki kupujete in uporabljate pirotehnične izdelke pozivamo, da z zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bi čim manj moteča za okolico. Pomembno vlogo imate tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivate na zavest in obnašanje otrok. Naj trenutek užitka ne pusti nepopravljivih, bolečih ali celo usodnih posledic za celo življenje.

Povzeto po

https://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/75891-namesto-petarde-raje-pamet-v-roke

 

 

Dostopnost