Konec letošnjega septembra smo na šoli že šestič obeležili svetovni dan jezikov. Vsebinsko smo se navezali na temo projekta Erasmus+ Premagujmo ovire brez predsodkov. Na predavanju, delavnicah in pri urah pouka smo zato ta dan spoznavali jezik gluhih oseb – znakovni jezik.
V goste smo povabili  društvo Auris, medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Gorenjske. Gospa Zlata Crljenko nas je s tremi člani društva naučila »kretati« oziroma govoriti znakovni jezik. Vsi učenci – od 1. do 9. razreda – so spoznali osnove enoročne slovenske znakovne abecede, usvojili pa so tudi kretnje za nekaj sporazumevalnih fraz (npr. dober dan, hvala lepa, prosim).
Srečanje je na vseh pustilo močan pečat, saj nas je obogatilo z novimi spoznanji o težavah, s katerimi se vsakodnevno soočajo gluhe in naglušne osebe. Mi, slišeči, njihove težave premalokrat prepoznamo, zato so takšni dogodki priložnost, da postanemo bolj razumevajoči do vseh drugačnih v družbi.
Nataša Stare in Marija Helena Logar

Dostopnost