23., 24., in 25. maja so četrtošolci spoznavali Bohinj. Učenci so drug drugemu predstavljali vasi, znane osebe in druge značilnosti Bohinja.V torek so spoznavali Zgornjo dolino, v sredo Spodnjo dolino, v četrtek pa Bohinjsko Bistrico. Obiskali smo tudi tri bohinjske muzeje in sicer Oplenovo hišo, Planšarski muzej in muzej Tomaža Godca. Učenci so se na terenskem delu s svojimi predstavitvami zelo potrudili in tudi veliko novega izvedeli.

Alenka Rozman

Dostopnost