5Spoštovani starši!

V tem šolskem letu uvajamo  elektronski sistem za evidentiranje šolske prehrane. V šolski kuhinji pripravljamo malice in kosila. Cena malice je za vse učence 0,80€, cena kosila pa za učence do 4. razreda 2€, za učence od 5. do 9. razreda pa 2,20€.MALICA

Vsi učenci so prijavljeni na malico. Obroke malice odjavljate preko sistema Lo.polis. Učenci bodo v ponedeljek, 5. 9. 2016 dobili GESLA, s katerimi boste dostopali na spletno stran za odjavo malice http://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=6&cookie=1

Prosimo, da takoj, ko dobite geslo, na spletu preverite, če razumete sistem in odjavite prehrano, če je potrebno.

prehrana 1Malico odjavite za naslednji dan do 8.30 ure. Odjavo lahko naredite preko spleta ali pa po telefonu v tajništvo šole (04 577 00 00).

Če otrok zboli, malico za isti dan prav tako odjavite, vendar boste za ta dan obrok plačali, saj je hrana že naročena.

Ko odjavo vnašate na spletu v sistem, jo morate nujno potrditi s klikom na SHRANI.

3KOSILA

Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, bodo dobili kartice. S to kartico se bodo evidentirali v jedilnici ob prevzemu kosila. Prvo kartico učenci dobijo zastonj. Če jo izgubijo, novo plačajo (prib. 5€). Ob koncu šolskega leta se kartice vrne šoli.

Kosila odjavljate na istem mestu in z istim geslom kot malice in prav tako do 8.30 ure za naslednji dan.

4Ko odjavo vnašate na spletu v sistem, jo morate nujno potrditi s klikom na SHRANI.

Na kosilo se lahko prijavijo učenci tudi samo občasno pri vodji prehrane ga. Pavlini Zorman ali v tajništvu šole do 8.30 za naslednji dan.  V tem primeru kartice ne bodo dobili. Evidentirani bodo ročno v kuhinji, ko bodo povedali kuharici, da so prijavljeni na kosilo.

Učence odjavljate starši samo takrat, ko izostanejo zaradi bolezni ali drugih razlogov izven šolskega programa. V kolikor šola organizira dejavnosti (športni dan, ekskurzija, tekmovanje, šola v naravi ipd.) s katerih se učenci ne bodo vrnili pravočasno za kosilo, poskrbi za odjavo šola oz. vodja dejavnosti.

Dostopnost