2016_fetival_fuzinarstva_021Od 7. do 12 junija so se v Stari Fužini zvrstili dnevi namenjeni spominu na dolgoletno tradicijo železarstva v Bohinju in tudi drugod po svetu. Ekipe  obiskovalcev – ljubiteljev obujanja dediščine: izkušenih kovačev, metalurgov, arheologov, pa tudi drugih poklicev iz Nizozemske, Nemčije, Anglije in Francije – vključno z našo ekipo pod vodstvom metalurga in avtorja knjige Pozabljeno bohinjsko zlato Iva J. Cundriča – so praktično prikazale postopek pridobivanja železa, ki ga označujemo z izrazom taljenje. Delo je potekalo na prostoru pod Zoisovim gradom v Stari Fužini. Praktična ponazoritev postopka je bila dopolnjena z razstavo Sijaj železa, ki jo je pripravil Ivo J. Cundrič s pomočjo mnogih, njegovih bližnjih in tudi institucij in posameznikov, ki so s svojim prispevkom lahko smiselno doprinesli k vsebini in izvedbi. Ekskurzija po nekaterih bohinjskih rudiščih (Rudno polje) z vodenjem poznavalca, raziskovalca in publicista Janeza Bizjaka je udeležencem približala vsebino še  s stališča rudnih najdišč in hkrati smo imeli priložnost obiskati še oglarje na Spodnjih Gorjušah.

Pobuda za festival je prišla strani angleških udeležencev iz Ludlowa, ki Bohinj obiskujejo že več kot desetletje. Povezuje nas ohranjanje tradicije povezane s podeželjem, nazadnje so bili to kozolci. Priprava takega festivala je zahtevna in je mogoča le s sodelovanjem vseh, ki lahko prispevamo po svojih močeh. Občina Bohinj se je spodbudno odzvala in tako prispevala k potrebni motivaciji za delo vsem ostalim. Turizem Bohinj je prevzel krovno organizacijo za pripravo festivala. Posebno vlogo je imela KS Stara Fužina, saj je bilo tam prizorišče vsega dogajanja. Ker še nimamo izkušenj s pripravo tovrstnega festivala, smo se vključevali na način kot so nam svetovali udeleženci prejšnjih festivalov in na naši strani vodja naše ekipe Ivo J. Cundrič. Turistično društvo Bohinj, Gornjesavski muzej Jesenice, Gorenjski muzej, Triglavski narodni park, Zavod za gozdove Bled, Pokljuški oglarji, Lovska družina Stara Fužina, Nadškofija Ljubljana (kot lastnik večjega dela zemljišča) in OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in drugi posamezniki, predvsem bližnji sosedje, so se vključevali skladno s svojimi zmožnostmi in se sproti prilagajali nastali situaciji. Moralne opore smo bili deležni tudi od mnogih izven Bohinja. Društvo slovenska pot kulture železa se je ves čas zanimalo za priprave in dogajanje in spodbudilo k obisku svoje člane. Veliko dela je bilo opravljenega ljubiteljsko. Pa vendarle organizacija dogodka zahteva tudi udeležbo finančnih sredstev. Občina Bohinj je pridobila sponzorja Sij Acroni z Jesenic, ki je pokril velik del materialnih stroškov, predvsem za nakup oglja. Vse ekipe so svoje delo kljub pretežno deževnemu vremenu uspešno opravile. Pri delu so jih ves čas požrtvovalno spremljali in varovali fužinarski gasilci.

 V imenu šole, za katero je festival pomenil dragoceno učno priložnost, in kot Fužinarka se vsem, ki ste v sklopu sodelujočih institucij v Bohinju ali kot posamezniki kakorkoli prispevali, da se je festival lahko uspešno odvijal, prisrčno zahvaljujem. Posebna zahvala velja Ivu J. Cundriču. Prepričana sem, da se lahko v imenu vseh, ki smo se festivala udeležili, še posebno zahvalimo vsem udeležencem iz tujine. V obisk so vložili veliko truda, predanosti in napora. Pri nas so se prijetno počutili in prepričana sem, da nas bo prav ta tema zbliževala tudi v prihodnosti.

Oglejte si slike, ki med drugim prikazujejo obiske učencev na prizorišču pod Zoisovim gradom, različne postopke pri procesu taljenja železa in odprtje razstave Sij železa.

Urška Repinc

Odprtje razstave v Kulturnem domu Stara Fužina Sij železa – Foto: Karla Oder

Petek, 10. junij 2016: Obisk učencev iz Srednje vasi in 4. a ter popoldansko delo – Foto: Mojca Odar

Dostopnost