Učenci sedmih razredov smo preživeli dan na osnovni šoli na Mostu na Soči. S pomočjo lovske družine, občine, lovske zveze Slovenije in navdušenih posameznikov so opremili učilnico biologije s številnimi eksponati, trofejami, fotografijami in drugimi predmeti za spoznavanje živali v našem naravnem okolju. Posnetih imajo več filmov o divjadi naših gora, hribovja in gozdov.  Učenci z navdušenjem spoznavajo posebnosti in prilagoditve tudi njim poznanih živali. Seznanijo pa se tudi s tistimi, ki jih v domačem okolju redko ali nikoli ne vidijo.

Pri gradnji novega prizidka šoli so na Mostu na Soči naleteli tudi na arheološke ostanke značilne hiše iz železne dobe. S sodelovanjem Tolminskega muzeja so arheološko najdbo vključili v zgradbo, jo ustrezno restavrirali in tako pridobili v svojo zgradbo še muzej.

Obisk na šoli nas vedno navduši, učence in učitelje. S sodelovanjem bomo nadaljevali, želimo pa si v prihodnje  obisk nadgraditi še z druženjem in spoznavanjem s kolegi in učenci obiskane šole.

Učiteljica Nežka Košnik

Dostopnost