Prvega marca je v Kranju potekal 30. vseslovanski festival mladih – Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega festivala je bila zeleni turizem. Naša šola se je festivala udeležila s tržnico, osnovano na turistični nalogi Varno pod kozolcem. Način obdelovanja (sušenja) trave s pomočjo kozolca je pomemben tudi pri ohranjanju biotske pestrosti lepih bohinjskih travnikov. Kozolci predstavljajo možnost za pestre, aktivne, okolju prijazne počitnice.

Priprave na dogodek so potekale z različnimi skupinami učencev skozi celo šolsko leto v sklopu različnih dejavnosti. Veliko časa smo preživeli na kmetiji pri Andreju pod Studorom, ki imajo kar dva kozolca, v druženju z domačini, ki znajo kozolce primerno vzdrževati in ki kozolce na tak ali drugačen način še uporabljajo. Učenci višjih razredov so razmišljali o različnih možnostih in jih likovno izrazili. Med njimi so za prikaz na tržnici izbrali možnost »Najemi si kravico« (Rent a cow). Tretješolci so izdelovali tematska spominska darilca, oblikovana na lesu. Učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane so poskrbeli za pogostitev ob dogodku. K obisku naše tržnice oziroma aktivnih počitnic pod Studorom so prepričljivo vabili Martina Triplat Kukić, Ula Lavtar, Maša Repinc, Andraž Sodja, Mitja Topolnik, Natalija Debelak, Tatjana Lukan, Urška Napotnik in Mia Sabalič. Obiskovalce so vabili, da pomolzejo kravico, poskusijo »orofkati« koruzo, si ogledajo predstavitveni spot. Strokovna komisija je naši tržnici namenila srebrno priznanje.

Vsem domačinom, ki so nam pri delu pomagali, Turističnemu društvu Bohinj, Pac Sportu, Bohinjski sirarni, Mesninam Bohinja, tistim, ki ste nam prijazno posodili rekvizite za tržnico, ki so popestrili model kozolca, se sodelujoči učenci in mentorice Martina Mašić Sabalić, Jana Krkoč, Barbara Glavič, Pavlina Zorman, Nataša Mrak in Urška Repinc lepo zahvaljujemo!

V nadaljevanju se bomo pridružili turističnemu dogodku »Obdelajmo travo v kozolec in spoznajmo studorski česen« v sklopu 10. mednarodnega festivala alpskega cvetja.

Urška Repinc

Dostopnost