V prvem tednu v oktobru je bilo šolsko delo obogateno z vsebinami tematsko bolj ali manj povezanimi z lesom. V ta namen smo se povezali z nekaterimi institucijami in posamezniki v Bohinju ter Šolskim centrom Škofja Loka, ki izobražuje in vzgaja dijake za poklice povezane z lesom. Povod za določitev tedna, v katerega so se stekle »bolj opazne« aktivnosti je bil obisk skupine Angležev iz Ludlowa in okolice (nekaj predstave o njihovem delu najdete na spletni povezavi http://www.cjrheritage.com/ ). Angleži so nas pred leti že obiskali, zanima jih predvsem ohranjanje stavbne dediščine in tokrat so bili v ospredju predvsem kozolci, saj je bilo med Angleži kar nekaj tesarjev, ostali pa pedagogi, ki znanje o lesu in drugih naravnih materialih poskušajo predajati naprej – in se hkrati učiti od drugih.

Teden se je pričel s ponedeljkov posvetom. Predstavniki vseh udeleženih institucij so imeli priložnost prikazati svoje aktivnosti, iz katerih bi v nadaljevanju črpali navdih za pisanje vloge za EU projekt (ta obisk je bil izveden na prostovoljni osnovi in pomeni utrjevanje partnerstva, ki je potrebno pri EU projektih). Šola je v uvodni točki predstavila kulturno pestrost učencev, v nadaljevanju pa nekatere teme raziskovalni in projektnih nalog tega šolskega leta. Ena od tem je bila oglarjenje v Bohinju. Tu se je našim učencem in mentoricam pridružil Jure Grmek, ki je v sodelovanju z možmi z Gorjuš ob koncu septembra pripravil kopo ter kraj opremil z vsem potrebnim za sprejem obiskovalcev (pravi mali muzej na prostem). Naša turistična tema za projekt Turizmu pomaga lastna glava je tokrat povezana s kozolci; poskusili bomo iskati produkte, povezane s kozolci (aktivne počitnice, team-building, …). Obe našteti vsebini se bosta po vsej verjetnosti lahko vključili v naš že tradicionalni Festival alpskega cvetja in koncept Bohinjsko-from Bohinj, kar je bilo na posvetu s strani Turizma Bohinj tudi lepo predstavljeno. Kraj posveta je bil novi center TNP v Stari Fužini, imenovan Bohinjka. Predstavitev sodelavke TNP je prikazovala možnosti sodelovanja med šolo in TNP. Nekaj od tega je bilo uresničenega v nadaljevanju, v obliki projektnega dne, ki se je v sredo za učence šestih razredov odvijal v teh prostorih in v bližnji okolici (gozd). Mentorica in dijakinja Šolskega centra Škofja Loka sta se razpravi pridružili s predstavitvijo Šolskega centra Škofje loke in povzetkom raziskovalne naloge o obodnih škatlah (Če ima kdo od bralcev tako škatlo doma, se Škofjeločani še vedno priporočajo, da jo pridejo fotografirat in zbrat informacije o njej).

Nekateri od gostov iz Anglije so v nadaljevanju šolo v Škofji Loki tudi obiskali ter se pridružili delavnici, ki so jo družno pripravili. Vzporedno je pod Studorom potekalo delo v povezavi s kozolci. V sodelovanju so popravili nekaj na Vodarjovem stogu (vzdrževalno delo, potrebno da se »poškodba« ne bi širila naprej). Druga skupina pa je pričela izdelovati maketo kozolca in sicer v Andrejevem stogu zraven Andrejeve hiše, kar je bilo zelo praktično, saj je gospodar Janez lahko sodeloval s praktičnimi nasveti. Delo še ni zaključeno – kliče po nadaljnjem sodelovanju učencev, dijakov, domačinov, strokovnjakov … Praktično delo kaže vsem vpletenim, koliko znanja in raznovrstnih veščin je potrebnih za izdelavo in umestitev kozolca. Za to pa je potrebno več časa in veliko sodelovanja ter učenja; kar nam je povedal tudi dr. Borut Juvanec, arhitekt in avtor knjig in prispevkov o kozolcu, ki nas je ob tej priložnosti obiskal.

Zadnji dan druženja (petek) je učno obogatil gozdar Zdravko Cesar iz Zavoda za gozdove, ki je skupino vodil po Pokljuki in jim odkrival skrivnosti le-te. Med drugim so obiskali mojstra izdelave pip (fajf) Ivana Kovačiča, prizorišče kurjenja kope na Gorjušah, poskusili so se v izdelavi skodel, spoznavali resonančni les … Pri t. i. pilotnem projektu Sodelovanje za inovativnost in izmenjavo dobrih praks so poleg naše šole in Šolskega centra Škofja Loka sodelovali predstavniki TNP, KS Stara Fužina – Studor, TD Bohinj, Turizma Bohinj, Občine Bohinj in posamezni domačini. Klemen Smukavec iz tesarstva Maher je prispeval potrebni material za maketo kozolca. Angleže je navdušil tudi znameniti Andrejčev mlin in žaga v Stari Fužini, kar sta zelo praktično prikazala gospodarja Maja in Toni Zupanc.

Vsi udeleženi so se prikazanih aktivnosti lotili predano. Pokazalo se je veliko sorodnih tem, ki si zaslužijo nadaljnjega sodelovalnega dela in učenja. Torej vsebin, ki bi bile lahko tema skupnega EU projekta v bližnji prihodnosti, ne manjka. V prispevku imenovanim in tudi drugim, ki so pomagali na različne načine (prehrana, material, računalniška podpora, informacije, organizacija, logistika, animacija gostov, …), pa tudi tistim, ki se bodo sodelovanju z željo po obogatitvi svojega in skupnega dela še priključili, se zahvaljujem.

Urška Repinc, vodja projketa

Dostopnost