Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora, v katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka. Izbrani so na prvih roditeljskih sestankih v šolskem letu. Svet se bo sestal najmanj trikrat v šolskem letu. Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnateljica.
Starši v Svetu staršev

Zapisniki Sveta staršev, gradiva - za šolsko leto 2024-2025
Zapisniki Svet staršev, gradiva, pojasnila - pretekla leta

Letni del. načrt za šolsko leto 2021-2022
Sestava sveta staršev v šolskem letu 2021-2022

Zapisniki za šolsko leto 2021-2022:

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2021-2022

LDN za šolsko leto 2020/2021

Zapisniki za šolsko leto 2021-2022:
zapisnik 1_sestanek_28-sept-2020
zapisnik 2_sestanek_21-dec-2020
zapisnik 3_sestanek_9-marec-2021
zapisnik 4_sestanka_25_maj_2021

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21

LDN za šolsko leto 2019/2020 
Svet staršev OŠ dr. J. M. B. Bistrica v šolskem letu 2019/2020
Sestava sveta staršev
Zapisnik 1. seje
Zapisnik 2. seje
Zapisnik 3. seje

_________________________________________________________

Vprašanja in pobude zastavljene preko predstavnikov v svetu staršev v  preteklih letih PODANČICE – pojasnila NIJZ (objavljeno 13. 3. 2019) maj 2017 januar 2016 oktober 2014 februar 2014 Svet staršev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica v šolskem letu 2018/2019 Sestava sveta staršev

Zapisnik 3. seje Sveta staršev (4. 6. 2019)

Sestava sveta staršev

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018

Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018

Priloge: Domače naloge – predstavitev
              Analiza NPZ MAT – 6. in 9. razred
Analiza NPZ SLJ  – 6. in 9. razred
Analiza NPZ  BIO – 9. razred
Analiza NPZ TJA – 6. razred

Seznam učbenikov za šolsko leto 2018/2019 (25. 5. 2018)
Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019 (25. 5. 2018)

v šolskem letu 2016/2017

Sestava Sveta staršev

Vabilo za 1. sejo – 27. 9. 2016

v šolskem letu 2015/2016

Predsednica Sveta staršev: Tanja Sodja
Namestnica predsednice Sveta staršev: Barbara Sušel

Vabilo za 1. sejo – 29. 9. 2015

Vabilo za 2. sejo – 26. 1. 2016

Vabilo za 3. sejo – 12. 5. 2016

    Rezultati ankete za starše

    Seznam učbenikov za šolsko leto 2016/17

    Seznam delovnih zvezkov za š. l. 2016/17

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije – http://www.zasss.si/

Dostopnost