Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke zastopata po dva delegata, ki ju izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti.
Cilji in naloge:
-Sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli; zbiranje predlogov in pripomb v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, krožki, šolskimi plesi in drugimi prireditvami na šoli;
-Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd;
-Oblikovanje predlogov za kvalitetnejše delo in počutje učencev.
OTROŠKI ŠOLSKI PARLAMENT
Sestavljajo ga delegati Šolske skupnosti in predsedniki oddelčnih skupnosti.Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov, kjer otroci vsako leto razpravljajo o neki temi.
Cilji otroškega parlamenta so:
– opozoriti na glas otrok v družbi,
– dati možnost otrokom, da izrazijo svoje mnenje,
– omogočiti soodločati otrokom o vprašanjih, ki jih zanimajo in zadevajo njihovo prihodnost,
– razvijati osebnostne in družbene spretnosti in znanja otrok, s katerimi se bodo odzivali na izzive družbe,

Mentorica je Ana Marija Sodja.

Nuša in Alina v parlamentu v Ljubljani

Nuša in Alina v parlamentu v Ljubljani

V torek, 11. 4. 2023, so osnovnošolci s cele Slovenije za en dan postali pravi parlamentarci in so zasedli mesta pravih poslancev v Državnem zboru v Ljubljani. 33. otroškega parlamenta sta se udeležili tudi naši učenki Alina Kozelj in Nuša Bernik iz 9. razreda. Na...

Regijsko srečanje predstavnikov otroškega parlamenta

Regijsko srečanje predstavnikov otroškega parlamenta

3. 4. 2023 je našo šolo obiskalo nekaj otrok, ki letos sodelujejo v šolskem parlamentu. 4 učenci iz OŠ Antona T. Linharta iz Radovljice, 6 učencev iz OŠ Josipa Plemlja z Bleda ter naši osnovnošolci Nik Koren, 6. a, Kiara Đorem Kuhar, 7. a, Jack Moolman, 8. a, Jure...

Predstavniki otroškega parlamenta obiskali župana

V ponedeljek, 5. oktobra, so bili predstavniki otroškega parlamenta na obisku pri g. županu. Predstavili so mu svoje plakate, na katerih so napisali/narisali, kaj jim je v Bohinju všeč, zakaj so ponosni, da so Bohinjci in predloge za izboljšanje življenja otrok v...

Obisk predstavnikov otroškega parlamenta pri županu

V tednu otroka (7. - 13. 10. 2019) so bili predstavniki otroškega parlamenta vključeni v več aktivnosti, ki so potekale tako na šoli kot na Občini Bohinj. V ponedeljek, 7. oktobra, so bili predstavniki razredne stopnje na obisku v prostorih Občine Bohinj, kjer so se...

Izmenjava učencev 8. in 9. razreda – Podbrdo

V okviru otroškega parlamenta smo se v preteklem mesecu povezali z OŠ Simona Kosa Podbrdo in izvedli obisk obeh šol. Tako so imeli učenci možnost izkusiti, kako poteka dan na posamezni šoli. Osnovno šolo v Podbrdu so naši učenci obiskali 31. 1. Po sprejemu v pritličju...

Dostopnost