VIZIJA ŠOLE

V šolskem letu 2006/2007 smo na osnovi sprememb Zakona o osnovni šoli, ki so se pripravljale že v letu 2006 in bile junija sprejete, pristopili k pripravi vizije naše šole. Pri sprejemanju tega dokumenta je šola vključila strokovne delavce, učence in učenke, člane Sveta staršev in člane Sveta šole. Z njihovo pomočjo je ob zelo zanimivih razpravah med vsemi naštetimi in z anketami na zaključku ugotovila, da so vsi našteti naklonjeni prednostno prav večini osnovih vrednot, ki so zapisane tako v 2. čl. Zakona o osnovni šoli, kot v dokumentih EU s tega področja. Veliko glavnih pozitivnih stališč v vzgoji in izobraževanju velja tako tudi za našo šolo.

Ankete o vrednotah, ki jih najbolj cenijo učenci in učitelji ter člani Sveta staršev in Sveta šole, so se zelo dopolnjevale in pokazale, da so po vsebini res nekaj človeško intimnega in izjemnega in lahko postanejo nosilka kulture, vrednot in tradicije na naši šoli.

Z vprašanji o vrednotah, za katere se je vredno potruditi in jih doseči ter sprejeti in z odgovori na vprašanja, kakšna naj bi v prihodnje postala naša šola, smo oblikovali vizijo šole, ki je glavni temelj vzgojnega načrta šole. Če upoštevamo štiri »stebre učenja«, ki v EU veljajo kot temelj, so na naši šoli največjo naklonjenost o vrednotah prejeli naslednji odgovori.

1. UČITI SE; DA BI ZNALI

znanje (7), ustvarjalnost (7), razumevanje (7), vedoželjnost (3), veselje do dela – učenja (2), inovativnost (1).

2. UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI

doslednost (9), disciplina (5), vztrajnost (4), zdrava ambicioznost (3), redoljubnost (3), natančnost (3)

3. UČITI SE, DA BI ZNALI  BITI  SKUPAJ

spoštovanje (33), sodelovanje (22), prijateljstvo (13), strpnost (8), iskrenost (5), pomoč drug drugemu (4), ljubeznivost (2)

4. UČITI SE, DA BI BILI NEDKO

poštenost (16), prijaznost (9), samospoštovanje – samopodoba (7), ohranjanje tradicije – patriotizem (7), srčnost (4), veselje-smeh (3), odkritost (2)

Preglednica pokaže, da sta za vse udeležene očitno najbolj pomembna tretji in četrti steber, ki dejansko obsega medsebojne odnose na vseh ravneh . Tako so visoko postavljene vrednote pristnih človeških odnosov, kot so spoštovanje drug drugega kot človeka, medsebojno sodelovanje, ki vključuje tudi medsebojno pomoč učencev in prijateljstvo ter strpnost.

Pomembne se pokažejo tudi vrednote četrtega stebra, ki ponazarjajo lepo in urejeno ter ljubeznivo osebnost. Ta naj bo najširše povedano poštena, prijazna, naj ima dobro samopodobo in nastopa suvereno, ohranja tradicije domačega kraja in je zvesta svoji družini, Bohinju in Sloveniji. Poleg tega naj bo srčna, vesela, odkrita, vztrajna, požrtvovalna in dobra.

Zanimivo je, da so vrednote, ki sestavljajo prvo in drugo skupino in predstavljata znanje in učenje za znanje ter vrednote, s katerimi lastnostmi ter navadami se teh dveh temeljev za učenje (in tudi za drugo delo), da z vzgojo doseči, polovico manj pogosto navedene, kot so vrednote tretje in četrte skupine. Kot kažejo rezultati, celo znanje in poti do njega za večino niso tako pomembni kot medsebojni odnosti ter vrednote človeka, kot neponovljivega bitja.

VIZIJA BOHINJSKE OSNOVNE ŠOLE

Na bohinjski šoli se prav vsi trudimo, da bo na njej prijetno vzdušje, kjer nam bo najbolj pri srcu medsebojno spoštovanje, sodelovanje in prijateljstvo.

Vsi učenci bodo s svojim in učiteljevim prizadevanjem deležni kvalitetnega pouka, ki bo omogočal pridobiti ustrezno znanje, kot ga predpisuje predmetnik ter razvijanje ustvarjalnosti in razumevanja.

Na bohinjski šoli ustvarjamo ugodne pogoje za optimalni razvoj in dvig kakovosti pouka ter prijazno okolje za učenje.

Od učencev pričakujemo, da se bodo kar najbolj potrudili in da jih bodo krasile doslednost, disciplina, red in vztrajnost.

Na bohinjski šoli se še posebej veselimo z vsemi, ki imajo radi gore, zimske in poletne športe, glasbo in ples.

Na bohinjski šoli velja poštenost, prijaznost, srčnost in dobrota. Tukaj se srečujemo ponosni učenci in učitelji, ki cenimo Slovenijo in naš Bohinj ter ohranjamo tradicije naših prednikov.

 

Verzi za vizijo bohinjske šole:  Bohinj, Triglav, naša sta simbola,

Šola naša drugi dom.

Znanje, srčnost in dobrota,

Šport, planinstvo, glasba, ples,

Tu doma so prav zares.

Dostopnost