Šolska knjižničarka je Urška Repinc. Zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

Knjižnica je odprta od 7. 30 do 14. 00.

Učenci prvega in drugega razreda obiskujejo knjižnico enkrat tedensko skupaj z učiteljico.

 

Učbeniški sklad

Šola ima sklad učbenikov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Za vse učence je celoletna obrabnina učbenikov brezplačna.

Za učbeniški sklad skrbi šolska knjižničarka Urška Repinc.

Izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2024/25

Izbor učbenikov za šolsko leto 2024/25

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023-2024

Izbor del. zvezkov in učbenikov za šolsko leto 2022-2023

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2021-2022

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21

Seznam učbenikov za šolsko leto 2019/20. Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20.

Dostopnost