eTwinning je skupnost evropskih šol. Spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tako, da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju. Spletni portal omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.

V sklopu eTwinninga izpeljemo projekte, v katere so vključeni učenci, ki skupaj s sovrstniki iz drugih evropskih držav sledijo istim ciljem. Prek spletnega portala Twinspace (varen portal, namenjen izključno sodelujočim v projektu) med seboj komunicirajo in si predstavijo rezultate.

Vodja projektnega tima je Nataša Mrak.

Delavnica gradnje suhih zidov na Krasu

Delavnica gradnje suhih zidov na Krasu

Sodelovanje v projektu StoneRich/KamnitoBogastvo smo nadgradili z ekskurzijo na Kras. 15. 6. 2024 smo se s skupino učencev, ki je bila po starosti zelo raznolika (od 2. do 7. razreda) udeležili delavnic v Poligonu suhozidne gradnje v Živem muzeju Krasa v Sežani....

Suhozidna gradnja

Suhozidna gradnja

Na povabilo Turizma Bohinj smo se odločili sodelovati v projektu StoneRich/KamnitoBogastvo. Gre za projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), ki ozavešča o kulturni dediščini suhozidne gradnje ter njenem pomenu za spodbujanje biotske raznovrstnosti. V sklopu...

Evropski znak kakovosti in novi eTwinning projekti

Evropski znak kakovosti in novi eTwinning projekti

Za lanskoletni eTwinning projekt z naslovom »Ali gledamo isto nebo?/Are we staring at the same sky?« je naša šola poleg Nacionalnega znaka kakovosti prvič prejela tudi Evropski znak kakovosti. Za projekt je bilo ob podelitvi znaka kakovosti zapisano, da je pohvalno...

eTWINNING PROJEKT IGRAJMO SE GLAGOLJICOM 3

eTWINNING PROJEKT IGRAJMO SE GLAGOLJICOM 3

V letošnjem šolskem letu z učenci 6. b razreda sodelujemo v eTwinning projektu Igrajmo se glagoljicom 3. K projektu so nas povabili  iz OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka, ki so nas v lanskem šolskem letu obiskali v okviru projekta Erasmus. Namen projekta je...

eTwinning projekt “Natisnite in ustvarite”

eTwinning projekt “Natisnite in ustvarite”

"Natisnite in ustvarite" je eTwinning projekt na področju razrednega pouka, v katerega je v šolskem letu 2023/24 vključenih devet hrvaških in naša bohinjska osnovna šola. Predvsem smo se mentorici Mojca Medja in Jana Krkoč z učenci 3. a in 3. b povezali z mentorico...

Znak kakovosti za eTwinning projekt »Ali gledamo isto nebo?«

Znak kakovosti za eTwinning projekt »Ali gledamo isto nebo?«

Za lanskoletni eTwinning projekt z naslovom »Ali gledamo isto nebo?/Are we staring at the same sky?« je naša šola septembra prejela Znak kakovosti. Nagrada se podeljuje enkrat letno. Znak kakovosti eTwinning pridobijo izjemni projekti eTwinning. Znak kakovosti pomeni,...

Model osončja v avli šole (eTwinning projekt)

Model osončja v avli šole (eTwinning projekt)

V letošnjem eTwinning projektu (Are we staring at the same sky?) smo si za cilj zadali tudi izdelavo modela našega osončja. V projekt so bili vključeni učenci 9. razreda (Ajda, Anja O., Anja R., Izabela, Taja, Ažbe, Gregor, Mark, Matej), ki so bili pri izbirnem...

Mednarodni projekt »Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice«

Mednarodni projekt »Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice«

Naša šola je v partnerstvu s šolo OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka (Hrvatska) sodelovala pri mednarodnem projektu »Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice«. Mednarodni projekt sodelovanja hrvaških in slovenskih šol organizirata ZBDS – Sekcija za šolske knjižnice...

Pridobili naziv in znak »Šola eTwinning« za obdobje 2023-24

Pridobili naziv in znak »Šola eTwinning« za obdobje 2023-24

Spomladi smo na podlagi nekajletnega dela ponovno pridobili naziv šola eTwinning za obdobje 2023/24. Znak je bil podeljen 4485 šolam v Evropi, med njimi je bilo 15 slovenskih šol/vrtcev. Z veseljem objavljamo, da je naziv pridobila tudi naša šola. Z znakom nagrajene...

Dostopnost