Svet šole je glavni organ upravljanja, mandat članom traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta šole je Anita Zupanc.

V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo:

  • 5 predstavnikov delavcev zavoda: Anita Zupanc (predsednica), Martina Medja, Sabina Jeklar, Helena Markelj, Polona Arh
  • 3 predstavniki ustanovitelja: Nina Arh, Robi Franjić, Nina Vončina
  • 3 predstavniki staršev: Vesna Ravnik Koprivec, Blaž Koren, Petra Cerkovnik
Dostopnost