V okviru otroškega parlamenta smo se v preteklem mesecu povezali z OŠ Simona Kosa Podbrdo in izvedli obisk obeh šol. Tako so imeli učenci možnost izkusiti, kako poteka dan na posamezni šoli. Osnovno šolo v Podbrdu so naši učenci obiskali 31. 1. Po sprejemu v pritličju šole in kratkem ogledu prostorov vrtca, so se učenci udeležili pouka po urniku. Učenci so bili navdušeni nad minuto za zdravje, ugotavljali pa so tudi prednosti in slabosti majhnega števila učencev v razredih. Po začetni zadržanosti so učenci obeh šol hitro navezali stike in izmenjali svoje izkušnje ter mnenja. Dan je kar prehitro minil in že smo se morali z vlakom vrniti v Bohinj.

 

Naslednje srečanje je sledilo v četrtek, 7. 2., ko so nas na naši šoli obiskali učenci OŠ Podbrdo. Pri pouku so ostali do 5. šolske ure in si poleg šolskih prostorov ogledali tudi prireditev ob kulturnem dnevu. Po obeh “izmenjavah” so učenci podali veliko različnih predlogov, kako bi naše sodelovanje lahko še okrepili. Vsi smo se strinjali, da bomo s sodelovanjem med šolama nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

 

Dostopnost