V četrtek, 13. junija smo s sedmošolci obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri, kjer so na ogled različne zbirke. Ker je muzej s številnim raznovrstnim gradivom vsebinsko in prostorsko zelo obsežen, smo si ogledali razstavo o prometu. Razstavljenih je več kot 50 avtomobilov, 50 motornih koles ter 40 koles. Prvi avtomobil je prišel v muzej leta 1953. Z leti se mu je pridružila vrsta mlajših motornih vozil. Učenci so spoznali eksponate tehniške dediščine s poudarkom na proizvodih domačega znanja in tistih, ki so bistveno vplivali na življenje Slovencev. Atraktivne poskuse, s kakršnimi je pred več kot sto leti svoje osuple goste navduševal sam Nikola Tesla, nam je predstavil demonstrator na delujočih eksponatih. Tako smo se seznanili z istosmernim motorjem, demonstracijskim modelom trifaznega elektromotorja, generatorjem vrtečega se magnetnega polja s ploščo, Van de Graaffovega generatorja statične napetosti, Faradeyevo kletko … Po skupinah pa so učenci izdelali tudi parabolični solarni kuhalnik, v katerem se v poletnih mesecih s pomočjo ulovljenih sončnih žarkov ustvari temperatura, primerna za kuhanje. Na poti domov smo se ustavili še na Vrhniki, kjer smo se posladkali s sladoledom in strnili vtise bogatega dneva. Polni novih spoznanj in z navdušenjem nad tehniškimi dosežki smo se vrnili domov, obogateni z novo izkušnjo, ki nam je ponudila vpogled v preteklost in spodbudila zanimanje za tehnične vede.

Monika Zupanc

Fotografije: Nataša Mrak, Katarina Dobravec, Monika Zupanc

Dostopnost