Sodelovanje za inovativnost in izmenjavo dobrih praks

Varno pod kozolcem

Temo našega projekta smo predstavili na posvetu v Informacijskem centru Bohinjka. Predstavljena je s filmčkom, ki si ga lahko ogledate na povezavi.

Avtorica: Jana Krkoč

Arhivi

Dostopnost