Do novoletnih praznikov je bila meketa kozolca (majhen stog) zaključena.

Kozolec je arhitektura. Arhitektura je oblikovanje od detajla do postavitve v krajino. Kozolec je pri tem izredno pomemben: tako v detajlu kot v celoti, kot s svojo pojavnostjo sooblikuje prostor. To je kultura (Borut Juvanec).

Na posvetu v Informacijskem centru Bohinjka v Stari Fužini, ki je potekal v začetku septembra, in katerega tema je bila les, se je izoblikovala zamisel, da bi s skupnimi močmi izdelali maketo kozolca, po domače stoga. Predvsem nas je vodila misel, da se ob skupnem delu lahko veliko naučimo drug od drugega. Studorski stogovi so občudovani tudi od gostov iz tujine. Dela smo se morali lotiti kar takoj, saj so želeli pri tem sodelovati tudi obiskovalci iz Ludlowa, njihov obisk v Bohinju pa je trajal le še nekaj dni. Želja tesarjev iz Ludlowa, da bi ob skupnem delu z domačini še bolje razumeli pomen kozolcev, je spodbudila tudi nas domačine, da smo kar takoj pristopili k organizaciji dela. Nepogrešljivi pri delu so bili domačini, mojstri z bogatimi izkušnjami.

Pri Andreju imajo kar dva stoga, enega na začetku vasi v znameniti skupin kozolcev, drugega ob njihovi domačiji, ki sega prav do vznožja gore Studor. Ta stog ob hiši je postal tudi delovišče za skupno delo. Gospodar Janez je bil tisti, ki je delo usmerjal in spremljal od samega začetka, ob tem pa dopuščal in spodbujal ustvarjalnost posameznikov in skupin, ki so se vključile v delo in učenje. Ponudil je tudi nekaj že odsluženega lesa, ki je ob ponovni obdelavi dobil novo vsebino. Glavnino lesa je prispeval Klemen Smukavec, Maher d. o. o. Najbližja šola, ki izobražuje za lesarske poklice je Šolski center Škofja Loka. Z veseljem so se vključili v izdelovanje modela, koliko jim je dopuščal čas in organizacija poti. Z mentorico Ireno Leban so se dvakrat priključili delu. Tudi osnovnošolske skupine so prihajale pogledat, pomagat, se učit. Delo je bilo zanimivo za skupino, vključeno v izbirni predmet Obdelovanje lesa in kovin. V popoldanskem času in v sklopu projektnega dne so se zvrstile še skupine učencev, ki sodelujejo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava. Pri tem ne gre zanemariti pomena sodelovanja med obema šolama, saj so zavzeti dijaki lesne šole iz Škofje Loke na zelo pristen način promovirali odločitev za šolanje, povezano z lesom. Pri načrtovanju dela smo si pomagali tudi s strokovno literaturo, predvsem s skicami in študijami arhitekta Boruta Juvanca. V tednu, dokler je trajal obisk Angležev, so uspeli postaviti osnovno konstrukcijo (stogovce z branami in srednjo vezjo). Veliko zahtevnega dela je še čakalo; izdelava križev, strehe; računanje razmerij in naklonov med posameznimi deli stoga je kar velik izziv. Glavne odločitve so bile zaupane najbolj izkušenemu domačinu, ki je bil pripravljen sprejeti izziv dokončevanja izdelave modela. 84-letni Lovro Odar – Ferjanov Voranc je svoje neprecenljive življenjske izkušnje z izdelovanjem stogov predano prenašal naprej. Mirno in preudarno se je lotil dela. Pri tem ga je poleg izkušenj vodilo natančno opazovanje stoga, kateremu je nastajajoči model želel biti čim bolj podoben (Padarjevemu stogu) in se ni dal motiti od radovednih opazovalcev, znal jim je dodeliti delo, za katerega je vedel, da mu bodo lahko kos. Predajanja izkušenj so bili veseli tudi nekateri odrasli, ki so se v prostem času priključili delu, da nas ne bi prehitela zima. Janezu in Vorancu se je v popoldnevih občasno pridružil Branko Zorman; njihovo delo je bilo videti usklajeno in lepo se je dopolnjevalo.

Deske, ki so bile uporabljene kot ponovna uporaba, so bile predebele. Potrebno jih je bilo pooblati in narezati na primerne dimenzije za nove skodle (šinklne) za streho. To delo sta skrbno opravila hišnika na šoli Drago Zupanc in Bojan Pintar. Andrejeva Ivanka pa je s svojo prisotnostjo, ustrežljivostjo in gostoljubnostjo poskrbela, da so se vsi, ki so prihajali delat, se učit, opazovat nastajanje stoga, počutili prijetno. Kadar je ni bilo doma, sta jo uspešno nadomestila Alen in Martina. Poskrbeli so tudi za podrobnosti na stogu, majhne, a pomembne dekorativne dodatke; oblikovanje line pod ostrešjem, majhnega napušča … Pogled na mali stog nas bo spominjal na lepe izkušnje učenja in nas opogumljal za nadaljnje sodelovanje.

Urška Repinc

Foto: Martina Triplat Kukić, Ivanka Logar

Dostopnost