V mesecu februarju  poteka vpis v 1. razred za prihodnje šolsko leto. Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let . Letos je to letnik rojstva 2018. Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva.

Vpis v našo šolo   bo potekal po naslednjem razporedu:

          – v ponedeljek, 19.2.2024 od 7.00 do 14.00

          – v torek, 20. 2. 2024 od 7.00 do 14.00 ure

          – v ponedeljek, 26.2.2024  od 7.00 do 18.00 ure

          – po predhodnem dogovoru tudi v drugih terminih, če vam zgoraj napisani datumi nikakor ne odgovarjajo.

Vabilo za vpis boste starši prejeli  po pošti. Če menite, da vaš otrok ni zrel za vstop v šolo in želite, da bi se mu šolanje odložilo, prav tako pridete na vpis, s seboj pa prinesite prošnjo za odlog, v kateri napišite razloge, zaradi katerih menite, da vaš otrok ni zrel za šolanje.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo na telefonsko številko 031 439 755   ali na elektronski naslov: karmen.zupan@osbohinj.si

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok glede na bivališče spada v našo šolo, otroka vpišete pri nas, na izbrano šolo pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 14. marca 2024. Morebitni prepisi v šolo drugega šolskega okoliša so možni zgolj ob soglasju obeh šol.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo na telefonsko številko 041 439 755   ali na elektronski naslov: karmen.zupan@osbohinj.si

Veselimo se srečanja z vami in vašimi otroki in vas lepo pozdravljamo.              

                                                                                                                                                          Karmen Zupan, šolska svetovalna delavka

Dostopnost