Naša šola je bila v zadnjem letu vključena v projekt Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA. V 1. fazi je šola kot partner izvedla več mikro pilotnih projektov s katerimi želimo povečati promocijo ekološke hrane med učenci in zaposlenimi. Z učenci smo izvedli ogled dobrih praks EKO kmetij v Bohinju, za vzpostavitev ekološkega vrta smo nakupili vrtnarsko opremo in ekološke sadike, s čimer smo s praktičnim znanjem vzpodbujali in promovirali samooskrben ekološki način pridelave hrane med učenci. Izvedenih je bilo več ekoloških dni, kjer so se  predstavile ekološke kmetije, ter na jedilnik dodatno vključevali ekološka živila. Skupaj s partnerji projekta Janez Loncnar, Ekološka kmetija pr’Tonejovc in zunanjim izvajalcem Nonina špajza smo poskrbeli za več ekoloških dni na osnovni šoli. Vzporedno s potekom projekta je naša šola aktivno sodelovala tudi pri vzpostavitvi akcijskega načrta in izobraževalnih, svetovalnih in kuharskih delavnic na temo samooskrbe.

Koristne povezave:

https://www.las-gorenjskakosarica.si/vzpostavitev-pogojev-za-eko-regijo-bo-ja/

Evropska komisija, EKSRP

Program razvoja podeželja

 

Dostopnost