Tudi letos smo na naši šoli obeležili dan slovenske hrane s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe. Prvo šolsko uro smo vsi učenci pozajtrkovali zajtrk, ki ga sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Na hodnikih šole pa smo izobesili misli o pomembnosti zajtrka. 

foto: Ksenja Ašič

Dostopnost